Komt u in aanmerking voor een premie voor dakisolatie ?

U kan voor het isoleren van een dak (of zoldervloer) van uw bestaande woning of appartement een premie krijgen van uw netbeheerder. U kan de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten uitvoeren. De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, niet voor beide.
Voor de isolatie van de zoldervloer kunt u alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.

Met de energiewinstcalculator (externe website) kunt u berekenen hoe snel u de investering in isolatie van uw hellend dak terugverdient.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet u rekening houden met bepaalde voorwaarden. Er zijn bepaalde wijzigingen gebeurt in de wetgeving waardoor er verschillende maatregelen van toepassing zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de isolatie geïnstalleerd werd (datum eindfactuur).

 • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest

   • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, ook al werden ze pas na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt

   • niet in aanmerking voor de premie 2016.
   • wel in aanmerking voor de premies 2017 en 2018.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.
  Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan.
 • Hebt u in het verleden een premie gekregen voor een deel van het dak en isoleert u nu een ander deel? Dan kunt u voor het andere dakdeel opnieuw een premie krijgen (tenzij het de ene keer over zoldervloerisolatie ging en de andere keer over het dak boven die zoldervloer).

 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Het nieuw geplaatste materiaal moet minstens de volgende warmteweerstand (Rd-waarde) hebben:

   • in 2016: 3,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
   • in 2017 en 2018: 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
   • het materiaal mag in meerdere lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden gerekend om aan de minimumwaarde te komen.
 • Ook als huurder kan u deze premie aanvragen (als de factuur dan op uw naam staat).

 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden (bijv. dampscherm) en van de technische eisen (lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen.

Hoe uw premie voor dakisolatie aanvragen?

Om uw premie aan te vragen dient u alvast onderstaande documenten zeker toe te voegen:

 • Een kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, het type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m²), de datum waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • Als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Premie online aanvragen

Op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder – die u kan natrekken via de site van de VREG – kiest u naargelang het jaar van de factuurdatum voor de premie die op dat jaar van toepassing is.

Premie met aanvraagformulier per post aanvragen

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder – die u kan natrekken via de site van de VREG – en kies naargelang het jaar van de factuurdatum het overeenkomstige formulier. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Wat gebeurt er met uw premie-aanvraag?

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht waarin staat welk premiebedrag op welke rekening gestort zal worden.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht. De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Welke premies kan u krijgen voor dakisolatie?

EINDFACTUUR IN 2016

Met eindfactuur
van 1-1-2016 tot 31-12-2016
Uitvoering door aannemer Uitvoering doe-het-zelf
Rd-waarde is minstens 3,5 m²K/W 6 euro per m² 3 euro per m²
Rd-waarde is minstens 4 m²K/W 7 euro per m² 3,5 euro per m²
Rd-waarde is minstens 4,5 m²K/W 8 euro per m² 4 euro per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2016 wordt de premie met 50% verhoogd.

EINDFACTUUR IN 2017 EN 2018

Met eindfactuur
van 1-1-2017 tot 31-12-2018
Uitvoering door aannemer Uitvoering doe-het-zelf
Rd-waarde is minstens 4,5 m²K/W 6 euro per m² 3 euro per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017 en 2018 bedraagt de premie 10,5 euro per m² bij werken uitgevoerd door een aannemer en 5,25 euro per m² bij doe-het-zelf werken.

Extra premie / subsidie van de overheid interesseert u wellicht ook?

Bekijk hier voor welke installaties u nog steun kan krijgen van de overheid, meer info vindt u telkens op de link.

Voor beschermde afnemers worden de bovenstaande premies (en eventuele maximumbedragen) in bestaande woningen en appartementen verhoogd. Daarnaast kunnen zij ook een premie krijgen voor het plaatsen van een condensatieketel en beroep doen op een kortingbon voor het aankopen van een energiezuinige wasmachine of koelkast.

Bron informatie : https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/premies-van-de-netbeheerder

Alle nieuwsberichten